Política de Xarxes Socials

En compliment del Reglament UE 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CONTE VIU (Arnau Ferrer López) informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal d’anunciar els seus productes i serveis.

Ús de les Xarxes

CONTE VIU pot fer ús dels perfils creats a les xarxes socials per a publicar contingut de caire informatiu, didàctic i comercial, així com l’ús dels serveis de missatgeria integrats a les pròpies xarxes per enviar missatges personals i individualitzats a altres perfils.

Dades d’usuari

Si disposes d’un perfil a la mateixa xarxa social i decideixes unir-te a la pàgina de CONTE VIU, mostrant així interès en la informació que anunciem al nostre perfil, entenem que ens facilites el teu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al teu perfil.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el teu perfil per garantir la teva privacitat.

CONTE VIU té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i en cap cas són incorporades a cap fitxer sense sol·licitar prèviament el consentiment exprés de l’interessat.

Drets de l’usuari

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals disposes i que poden ser exercits davant de CONTE VIU, d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del parlament Europeu, has de tenir en compte que donada la pròpia funcionalitat de las xarxes socials, normalment hauràs d’exercir els teus drets davant la pròpia xarxa social.

CONTE VIU pot decidir publicar contingut que impliqui mostrar imatges o informació d’altres usuaris. En cap cas, excepte exprés consentiment de l’usuari o usuaris implicats, CONTE VIU publicarà informació que no hagi sigut prèviament publicada a la xarxa per l’usuari, i per tant, no sigui de visibilitat pública.

En els casos que CONTE VIU publiqui nova informació no publicada prèviament, per exemple, per anunciar els contes guanyadors del concurs de contes i els seus respectius usuaris, CONTE VIU sol·licitarà permís a les persones implicades a través dels canals de comunicació prèviament establerts.

L’usuari, en donar el seu consentiment de publicació, ha de tenir present que les publicacions seran conegudes per altres usuaris amb els quals pot no tenir tracte directe, amb el qual es fa responsable de les conseqüències que pugui ocasionar.

En qualsevol moment, l’usuari podrà oposar-se a la publicació de qualsevol tipus de contingut que l’impliqui i demanar-ne l’eliminació mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@conteviu.com, o bé comunicant-se amb l’usuari de CONTE VIU des de la xarxa social corresponent.

Dades de menors

Per la naturalesa de la nostra activitat, CONTE VIU sovint tractarà amb material en el qual hi poden aparèixer persones menors d’edat. En aquests casos es sol·licitarà permís al tutor/a legal, i en cap cas, excepte exprés consentiment dels tutors legals, es publicarà contingut o informació que no hagi sigut prèviament publicada a la xarxa per l’usuari menor o els respectius tutors legals, i per tant, no sigui de visibilitat pública.

CONTE VIU no es fa responsable de la repercussió que pugui ocasionar publicar contingut de persones menors prèviament aprovat pels respectius tutors legals.

En qualsevol cas, els tutors legals o l’usuari implicat podran oposar-se a la publicació de qualsevol tipus de contingut que els impliqui i demanar-ne l’eliminació mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@conteviu.com, o bé comunicant-se amb l’usuari de CONTE VIU des de la xarxa social corresponent.

Missatges directes

CONTE VIU pot fer ús de les xarxes socials per enviar missatges directes a altres usuaris per oferir comunicats, informació, ofertes o per estrènyer vincles. En qualsevol cas, la informació que en resulti de la interacció té caràcter confidencial per ambdues parts, excepte comunicació expressa.

CONTE VIU es reserva el dret de bloquejar i denunciar l’usuari a la plataforma si de la conversació se’n deriva algun comportament que no estigui d’acord amb les normes de convivència de la xarxa social en concret, sigui de caràcter ofensiu, abusiu o molest.

De la mateixa manera, l’usuari pot exercir el mateix dret per les accions de CONTE VIU o enviar un correu a info@conteviu.com si creu que algun missatge ha resultat ofensiu i vol que l’equip directiu en sigui coneixedor.

Ús del llenguatge

CONTE VIU es compromet a seguir les normes de comportament des les diferents xarxes socials i es responsabilitza de l’ús que se’n faci del llenguatge en els seus comunicats amb altres usuaris, siguin a través de missatges directes, de descripcions o de comentaris. En cap cas es responsabilitza de les reaccions i els efectes que aquests puguin causar, sempre que no se’n derivi mala fe del missatge publicat pel perfil de CONTE VIU.

Pel que fa als comentaris publicats per altres usuaris:

Qualsevol comentari o missatge que, per les seves males maneres, per ser de contingut desagradable, agressiu o molest o per contenir atacs a tercers, o per qualsevol altre causa que a judici del prestador del servei, excedeixi dels límits de la convivència amb els altres usuaris, podrà ser esborrat sense necessitat de comunicar-ho prèviament al seu autor.

Qualsevol forma de publicitat, oferta, compra o venta, spam, etc. està expressament prohibida pel prestador del servei.

No es permetrà cap comentari que promogui activitats il·lícites, criminals o violacions de propietat intel·lectual.

Els missatges o comentaris realitzats són responsabilitat exclusiva dels usuaris que els escriuen. CONTE VIU no verifica ni recolza, ni es fa responsable de cap manera pel contingut de les manifestacions abocades als comentaris per part dels usuaris.

En qualsevol moment, tot usuari pot adreçar-se a info@conteviu.com o a l’usuari de CONTE VIU de la xarxa social corresponent per demanar l’eliminació d’algun comentari que pugui ser ofensiu. CONTE VIU revisarà la petició i procedirà a eliminar-lo si ho creu adequat.

Etiquetatge i mencions

En el cas que l’usuari etiqueti o mencioni a CONTE VIU a través d’una publicació, CONTE VIU es reserva el dret de republicar-ne el contingut al seu perfil.

En el cas que es detecti un ús il·lícit del nom de CONTE VIU o que s’utilitzi per alguna acció que pugui posar-ne en perill el bon nom o que pugui afectar les normes de la comunitat, CONTE VIU es reserva el dret de denunciar l’acció a la plataforma.

Política de cada Xarxa

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de cada xarxa social:

Facebook

Twitter

Whatsapp

Instagram

LinkedIn

YouTube