Política de Privacitat

A fi de donar compliment al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell), s’exposa de forma clara i directa com es gestionen les dades de caràcter personal dels usuaris i col·laboradors d’aquesta pàgina i altres dades d’interès.

Responsable del tractament de dades

Les dades es gestionen per CONTE VIU, representat per:

ARNAU FERRER LÓPEZ
NIF: 48267830F
Pl/ Doctor Escorsell, 12
08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona)
Telf. 623 52 68 53
E-mail: info@conteviu.com

Finalitat del tractament

Tractem les teves dades personals per a les següents finalitats:

Poder respondre les consultes i peticions d’informació dels usuaris de la web.

Per a desenvolupar accions comercials en general i poder oferir continguts i serveis que poden resultar del teu interès.

Poder remetre comunicacions i recomanacions a través de butlletins o Newsletters.

Tramitar les peticions d’adquisició dels productes oferts a la pàgina així com la informació als usuaris interessats de la cartellera d’espectacles de la productora.

Tramitar les submissions als concursos de contes organitzats per CONTE VIU, així com comunicar als participants i persones interessades sobre l’estat de les convocatòries, així com dels resultats de les mateixes.

Poder tramitar tota la documentació necessària amb els guanyadors dels concursos de contes organitzats per CONTE VIU per a la posterior adaptació dels contes.

Per publicar contingut a les xarxes socials, amb previ consentiment de la persona implicada, tal com s’indica a la nostra política de xarxes socials.

Obtenció de dades

Obtenim informació de caràcter personal d’un mode directe, ja sigui a través de consultes realitzades pels usuaris a les nostres bústies o correus de contacte, al subscriure’s a la Newsletter o butlletí informatiu, o a l’enviar sol·licitud o documentació per participar als concursos de contes organitzats per CONTE VIU.

Destinataris

Només a CONTE VIU (Arnau Ferrer López), rebem i tractem les dades de caràcter personal. No es cedeixen les teves dades a cap tercer sense el teu consentiment exprés i inequívoc. En tot cas, s’informa als usuaris que probablement en un futur, es constitueixi una societat mercantil a fi de gestionar l’activitat de CONTE VIU, de mode que els usuaris accepten que les seves dades personals es cedeixin i s’incorporin a la base de dades de la futura societat a constituir. En tot cas, s’informarà degudament als usuaris dels canvis realitzats.

Tot i això, s’informa que CONTE VIU (Arnau Ferrer López), utilitza Google Analytics, que empra galetes per a ajudar-nos a estudiar i analitzar l’ús que fan els usuaris de la web (més informació a la política de galetes). Aquesta eina és prestada per Google, Inc., empresa nord-americana de Delaware, llur oficina principal és al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Inc. està adherit a l’acord de Privacitat (EU-US Privacy Shield), sent del tot segur aquest tractament.

Drets dels usuaris

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de limitació i portabilitat, remetent un correu electrònic a info@conteviu.com. Serà precís adjuntar una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o documentació anàloga que acrediti la seva identitat. Així mateix, l’usuari podrà presentar les seves reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (més info a www.aepd.es).

Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a CONTE VIU. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que poden realitzar en aquestes pàgines webs.

Enviament de comunicacions comercials

En cas d’acceptació en el formulari oportú, es remetrà a l’usuari un butlletí de notícies o Newsletter de la pàgina web. L’usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@conteviu.com, o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.

Pots llegir les condicions d’acceptació de comunicacions a la pàgina de comunicacions comercials i Newsletter.

Concurs de contes

En cas d’enviament de sol·licitud de participació al concurs de contes organitzat per CONTE VIU, o en cas d’enviament de documentació al mateix, es remetrà a l’usuari un seguit de correus informatius sobre l’estat del concurs. D’altra banda, el correu facilitat podrà utilitzar-se per a tramitar els documents legals necessaris per iniciar l’adaptació dels contes al format de CONTE VIU, en cas que els contes enviats siguin finalistes del concurs.

Per al tractament de les dades de les persones menors d’edat, serà imperatiu comptar amb el consentiment del/la tutor/a legal, amb el/la qual establirem les comunicacions per tramitar els permisos i documents necessaris, a excepció de casos de caràcter especial.

En qualsevol moment, l’usuari podrà oposar-se a la remissió de les comunicacions informatives i legals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@conteviu.com, o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.

Xarxes Socials

CONTE VIU es reserva el dret de publicar contingut a les xarxes socials de caire informatiu, didàctic i comercial. En algunes ocasions, es sol·licitarà permís per compartir informació sobre l’usuari, per exemple, per anunciar els contes guanyadors del concurs organitzat per CONTE VIU i els seus respectius creadors, per enunciar les incorporacions i rescissions de l’equip de la productora, o per documentar esdeveniments. En cap cas es publicarà informació susceptible o confidencial. Pots consultar més informació adreçant-te a la nostra pàgina de política de xarxes socials.

En qualsevol moment, l’usuari podrà oposar-se a la publicació de qualsevol tipus de contingut que l’impliqui i demanar-ne l’eliminació mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@conteviu.com, o bé comunicant-se amb l’usuari de CONTE VIU des de les diferents xarxes socials.